Liền kề Đảo Dừa
3 months
Liền kề Đảo Dừa hướng nội khu Đảo Dừa – Vinhomes Ocean Park 2
Diện tích:
Phân khu: Đảo Dừa Dự án: Vinhomes Ocean Park 2
Văn Giang, Hưng Yên
Giá từ: Liên hệ
Liền kề Chà Là
3 months
Biệt thự liền kề Chà Là 48 m2, 56 m2, 58.5 m2, 63 m2 – phân khu Chà Là – Vinhomes Ocean Park 2
Diện tích:
Phân khu: Chà Là Dự án: Vinhomes Ocean Park 2
Văn Giang, Hưng Yên
Giá từ: Liên hệ
3 months
Biệt thự liền kề Vịnh Xanh – hướng trục đường nội bộ – Vinhomes Ocean Park 3
Diện tích:
Phân khu: Vịnh Xanh Dự án: Vinhomes Ocean Park 3
Văn Giang, Hưng Yên
Giá từ: Liên hệ
3 months
Biệt thự liền kề Ánh Dương hướng trục đường nội khu – Vinhomes Ocean Park 3
Diện tích:
Phân khu: Ánh Dương Dự án: Vinhomes Ocean Park 3
Văn Giang, Hưng Yên
Giá từ: Liên hệ
3 months
Biệt thự liền kề Vịnh Tây hướng trục đường nội khu – Vinhomes Ocean Park 3
Diện tích:
Phân khu: Vịnh Tây Dự án: Vinhomes Ocean Park 3
Văn Giang, Hưng Yên
Giá từ: Liên hệ
3 months
Biệt thự liền kề Vịnh Thiên Đường – hướng trục đường nội khu – Vinhomes Ocean Park 3
Diện tích:
Phân khu: Vịnh Thiên Đường Dự án: Vinhomes Ocean Park 3
Văn Giang, Hưng Yên
Giá từ: Liên hệ
3 months
Biệt thự liền kề phân khu Phố Biển – nằm tại trục đường nội bộ – Vinhomes Ocean Park 3
Diện tích:
Phân khu: Phố Biển Dự án: Vinhomes Ocean Park 3
Văn Giang, Hưng Yên
Giá từ: Liên hệ
3 months
Biệt thự liền kề Hải Đăng – hướng trục đường nội khu – Vinhomes Ocean Park 3
Diện tích:
Phân khu: Hải Đăng Dự án: Vinhomes Ocean Park 3
Văn Giang, Hưng Yên
Giá từ: Liên hệ
3 months
CÁC LOẠI HÌNH SẢN PHẨM CỦA PHÂN KHU ĐẢO HẠNH PHÚC – VINHOMES ROYAL ISLAND VŨ YÊN HẢI PHÒNG
Diện tích:
Phân khu: Hạnh Phúc Dự án: Vinhomes Royal Island
Vũ Yên, Quận Hải An & Thủy Nguyên, Hải Phòng
Giá từ: Liên hệ
3 months
BIỆT THỰ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VINHOMES ROYAL ISLAND VŨ YÊN
Diện tích:
Phân khu: Dự án: Vinhomes Royal Island
Vũ Yên, Quận Hải An & Thủy Nguyên, Hải Phòng
Giá từ: Liên hệ
3 months
BIỆT THỰ LIỀN KỀ PHÂN KHU PHỒN HOA – VINHOMES ROYAL ISLAND VŨ YÊN
Diện tích:
Phân khu: Phồn Hoa Dự án: Vinhomes Royal Island
Vũ Yên, Quận Hải An & Thủy Nguyên, Hải Phòng
Giá từ: Liên hệ
Biệt thự liền kề Cọ Xanh
3 months
Biệt thự liền kề Cọ Xanh nằm tại hầu hết các trục đường nội khu – Vinhomes Ocean Park 2
Diện tích:
Phân khu: Cọ Xanh Dự án: Vinhomes Ocean Park 2
Văn Giang, Hưng Yên
Giá từ: Liên hệ